Diensten van Talent4Finance

 

 

 

Management rapportage

 

Voor diverse relaties verzorgen wij periodiek of incidenteel tussentijdse cijfers. Dit kan variėren van een door ons gecontroleerde beperkte rapportage uit een administratieprogramma tot een volledige rapport.

Voor sommige ondernemingen is het van wezenlijk belang bij voortduring te beschikken over zeer actuele cijfers. Daarnaast komt het vaak voor dat een bankier bij een uitbreiding of herziening van de financiering actuele cijfers wil zien. Soms is het voor de onderneming zelf noodzakelijk om te beschikken over de laatste cijfers.

In alle voorkomende gevallen kunnen wij hierbij de ondernemer van dienst zijn.

 

Belastingaangiften

 

Alle in de ondernemingssfeer voorkomende belastingaangiften kunnen door ons worden verzorgd.

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

 

  • Inkomstenbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;

 

Prognoses

 

Prognoses en met name meerjarenprognoses zijn steeds vaker ook in het midden- en kleinbedrijf een sturend element voor de ondernemer. Een meerjarenprognose beslaat meestal een periode van drie of vier jaren. Het opstellen van een dergelijke prognose vereist een deugdelijke samenwerking tussen ons en de ondernemer.

Ook een ondernemer die voor een belangrijke investering staat en/of de financiering wil aanpassen doet er goed aan een meerjarenprognose met diverse scenario's op te stellen. Uw bankier zal het zeker op prijs stellen!

Wij beschikken over de kennis en de software om een goede prognose op te stellen.

 

Copyright ® 2008 Talent4Finance.nl